các khóa học đàn tại trung tâm

Vuốt sang ngang để chọn sản phẩm phù hợp

Giảm giá!
1,800.000 1,500.000
Giảm giá!
5,000.000 3,500.000
Giảm giá!
6,000.000 5,500.000
1,500.000
1,800.000

HÀNG MỚI VỀ

Giảm giá!
5,900.000 5,190.000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
9,500.000 8,990.000
Giảm giá!
4,500.000 3,580.000
Giảm giá!
4,000.000 3,600.000
Giảm giá!
5,400.000 5,390.000
Giảm giá!
4,000.000 3,900.000
Giảm giá!
5,800.000
Giảm giá!
6,500.000 6,200.000
Giảm giá!
10,500.000 9,700.000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
1,500.000 1,499.000
Giảm giá!
1,800.000 1,790.000
Giảm giá!
2,100.000 2,090.000
Giảm giá!
3,100.000 3,099.000
Giảm giá!
Giảm giá!
3,700.000 3,699.000
Giảm giá!
Giảm giá!
5,200.000 5,190.000
Giảm giá!
2,500.000 2,200.000

Handmade GUITAR THÂN

Vuốt sang ngang để chọn sản phẩm

Giảm giá!
14,000.000 13,500.000
Giảm giá!
3,000.000 2,100.000
Giảm giá!
6,500.000 6,490.000
Giảm giá!
5,500.000 4,990.000
Giảm giá!
2,500.000 2,200.000
Giảm giá!

Guitar Thân

Guitar Classic C02J

3,800.000 2,490.000
Giảm giá!
3,000.000 2,400.000
Giảm giá!
4,000.000 3,700.000
Giảm giá!
2,200.000 1,800.000
Giảm giá!
4,500.000 3,990.000
Giảm giá!
2,500.000 1,890.000
Giảm giá!
4,500.000 3,490.000
Giảm giá!
3,200.000 2,990.000
Giảm giá!
Giảm giá!
1,200.000 1,150.000
Giảm giá!
4,000.000 2,990.000
Giảm giá!
4,000.000 2,400.000
Giảm giá!
3,200.000 2,790.000
Giảm giá!
4,000.000 3,300.000
Giảm giá!

Guitar Thân

Guitar Classic C-03-J

3,800.000 2,490.000
Giảm giá!
1,200.000 1,150.000
Giảm giá!
1,600.000 1,400.000
2,500.000
Giảm giá!
2,200.000 1,600.000
Giảm giá!
1,500.000 1,350.000
Giảm giá!
1,200.000 1,090.000
Giảm giá!
Hết hàng
1,600.000 1,200.000
Giảm giá!
1,200.000 1,050.000
Giảm giá!

Guitar Thân

Đàn Guitar TN-92-N

1,200.000 950.000
Hết hàng
2,800.000
Giảm giá!
1,200.000 1,150.000
Giảm giá!
1,690.000 1,390.000
Giảm giá!
1,690.000 1,400.000
Giảm giá!
3,000.000 2,700.000
Giảm giá!
1,500.000 950.000
Giảm giá!
4,500.000 3,800.000
Hết hàng

Guitar Thân

Guitar Acoustic TN-92

1,200.000
1,600.000
Giảm giá!
Hết hàng
1,200.000 950.000
Giảm giá!
1,600.000 1,190.000
Giảm giá!
4,200.000 3,500.000
2,800.000
Giảm giá!
1,200.000 850.000
2,800.000
Giảm giá!
2,500.000 1,890.000
Giảm giá!
1,200.000 990.000
Giảm giá!
1,200.000 1,090.000
Giảm giá!
Hết hàng
1,200.000 1,050.000

Guitar Giá rẻ

Guitar Acoustic TN-92DC

1,200.000

Handmade Guitar Acoustic Thuận Guitar

Vuốt sang ngang để chọn sản phẩm phù hợp

Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
4,000.000 3,800.000
Giảm giá!
7,000.000 6,900.000
Giảm giá!
6,000.000 5,800.000
Giảm giá!
5,900.000 5,490.000
11,000.000
Giảm giá!
7,500.000 6,490.000
Giảm giá!
6,500.000 6,200.000
Giảm giá!
5,500.000 4,990.000
Giảm giá!
24,990.000 22,990.000
Giảm giá!
34,900.000 34,890.000
Giảm giá!
5,000.000 4,500.000
Giảm giá!
5,500.000 4,800.000
Giảm giá!

Thuận Guitar

Thuận Guitar DT-04C

5,500.000 5,000.000
Giảm giá!

Thuận Guitar

Thuận Guitar AT-02

4,500.000 3,990.000
Giảm giá!
14,990.000 12,500.000
5,800.000
Giảm giá!
4,500.000 4,000.000
Giảm giá!
11,000.000 10,450.000
Giảm giá!
7,500.000 7,490.000
5,000.000
5,000.000
Giảm giá!
9,000,000.000 8,900,000.000
3,990.000
Giảm giá!
Giảm giá!
19,900.000 15,600.000
19,900.000
9,990.000
9,990.000
6,990.000
Giảm giá!
3,200.000 3,000.000
Giảm giá!
3,500.000 3,200.000
Giảm giá!
3,200.000 2,990.000
Giảm giá!
3,500.000 3,200.000
Giảm giá!
3,190.000 2,890.000
Giảm giá!
3,190.000 2,990.000
3,900.000
Giảm giá!
4,500.000 3,990.000
Giảm giá!
3,500.000 3,200.000
Giảm giá!
4,500.000 3,990.000
Giảm giá!
3,500.000 3,200.000
9,990.000
Giảm giá!
4,500.000 3,990.000

HANDMADE ÂN GUITAR

Ân Guitar

Ân Guitar A40C

4,000.000
5,000.000
4,000.000
3,500.000
7,000.000
Giảm giá!
4,000.000 3,500.000
4,000.000
3,900.000

Guitar Classic Cordoba

Giảm giá!
16,000.000 15,400.000
Giảm giá!
18,000.000 17,800.000
Giảm giá!
Giảm giá!
5,900.000 5,190.000
Giảm giá!
22,800.000 22,700.000
Giảm giá!
10,500.000 9,700.000
Giảm giá!
5,400.000 5,300.000
Giảm giá!
5,400.000 5,300.000
Giảm giá!
4,000.000 3,600.000
Giảm giá!
5,400.000 5,300.000
Giảm giá!
Giảm giá!
50,400.000 50,300.000
Giảm giá!
50,400.000 50,300.000
Giảm giá!
5,500.000 5,400.000
Giảm giá!
11,500.000 11,400.000
Giảm giá!
13,500.000 13,400.000
Giảm giá!
10,500.000 10,400.000
Giảm giá!
Giảm giá!
12,300.000 12,200.000
Giảm giá!
33,000.000 32,900.000
Giảm giá!
6,400.000 6,299.000
Giảm giá!
32,000.000 31,900.000
Giảm giá!
24,600.000 24,500.000
Giảm giá!
15,300.000 15,200.000
Giảm giá!
13,000,000.000 12,500,000.000
Giảm giá!
Giảm giá!
12,000.000 11,900.000
Giảm giá!
9,500.000 8,990.000
Giảm giá!
6,800.000 6,190.000
Giảm giá!
6,400.000 6,300.000
Giảm giá!
4,500.000 3,780.000
Giảm giá!
5,400.000 5,390.000
Giảm giá!
52,800.000 52,700.000
Giảm giá!
33,000.000 32,900.000
Giảm giá!
4,500.000 3,580.000
Giảm giá!
3,900.000 3,800.000
Giảm giá!
4,000.000 3,900.000
Giảm giá!
56,400.000 56,300.000
Giảm giá!
31,800.000 31,700.000
Giảm giá!
12,200.000 12,100.000

ĐÀN Guitar CỠ NHỎ CHO trẻ em

Giảm giá!
5,500.000 4,800.000
Giảm giá!
Giảm giá!
5,000.000 4,500.000
Giảm giá!
2,500.000 1,650.000
Giảm giá!
2,500.000 1,950.000
Giảm giá!
1,500.000 1,350.000
Giảm giá!
Giảm giá!
2,500.000 1,650.000
Giảm giá!
6,000.000 5,990.000
2,450.000
Giảm giá!
1,600.000 1,400.000
2,500.000
Giảm giá!
2,500.000 2,200.000
Giảm giá!
4,500.000 3,580.000
Giảm giá!
2,200.000 1,800.000
Giảm giá!
Giảm giá!
1,200.000 1,150.000
Giảm giá!
5,900.000 5,490.000
Giảm giá!
4,000.000 3,800.000

ĐÀN Guitar ROSEN

Giảm giá!
2,500.000 2,200.000
Giảm giá!
2,500.000 2,200.000
Giảm giá!
2,500.000 2,250.000
Giảm giá!
2,500.000 2,300.000
Giảm giá!
2,300.000 2,200.000
Giảm giá!
2,400.000 2,200.000
Giảm giá!
1,500.000 1,450.000
Giảm giá!
1,500.000 1,490.000
Giảm giá!
1,500.000 1,450.000
Giảm giá!
Giảm giá!
2,500.000 1,750.000
Giảm giá!
2,500.000 1,650.000
Giảm giá!
2,500.000 1,650.000
Giảm giá!
2,500.000 1,450.000
Giảm giá!
2,200.000 1,850.000
Giảm giá!
3,000.000 2,400.000
Giảm giá!
3,000.000 2,400.000
Giảm giá!
1,900.000 1,490.000
Giảm giá!
1,900.000 1,350.000
Giảm giá!
1,900.000 1,350.000
Giảm giá!
2,000.000 1,790.000
Giảm giá!
1,900.000 1,350.000
Giảm giá!
2,000.000 1,800.000

ĐÀN UKULELE

Giảm giá!
1,200.000 920.000
Giảm giá!
1,200.000 920.000
Giảm giá!
1,200.000 920.000
Giảm giá!
1,200.000 920.000
Giảm giá!
1,200.000 920.000
Giảm giá!
Giảm giá!
900.000 680.000
Giảm giá!
380.000 330.000
Giảm giá!
900.000 650.000
Giảm giá!
900.000 650.000
Giảm giá!
900.000 650.000
Giảm giá!
900.000 650.000
Giảm giá!
800.000 640.000
Giảm giá!
950.000 749.000
Giảm giá!
950.000 749.000
Giảm giá!
800.000 590.000
Giảm giá!
950.000 749.000
Giảm giá!
950.000 749.000
Giảm giá!
890.000 649.000
Giảm giá!
890.000 649.000
Giảm giá!
800.000 590.000
Giảm giá!
800.000 590.000
Giảm giá!
800.000 590.000

Đàn Ukulele

Đàn Ukulele concert

590.000

Đàn Ukulele

Đàn Ukulele concert

690.000
Giảm giá!
350.000 330.000
Giảm giá!
350.000 330.000

PHỤ KIỆN GUITAR

Giảm giá!
Giảm giá!

PHỤ KIỆN GUITAR

EQ Guitar Cherub GT4

570.000 550.000
Giảm giá!

PHỤ KIỆN GUITAR

EQ Guitar Cherub GT5

810.000 800.000
Giảm giá!

PHỤ KIỆN GUITAR

Equalizer G Tone GT6

860.000 850.000
Giảm giá!
Giảm giá!
260.000 250.000
Giảm giá!
170.000 160.000
Giảm giá!
170.000 160.000
Giảm giá!
260.000 250.000
Giảm giá!
170.000 160.000
Giảm giá!
170.000 160.000
Giảm giá!
170.000 160.000
Giảm giá!
170.000 160.000
Giảm giá!
170.000 160.000
Giảm giá!
170.000 160.000
Giảm giá!
320.000 310.000
Giảm giá!
260.000 250.000
Giảm giá!
260.000 250.000

PHỤ KIỆN GUITAR

Giảm giá!
560.000 550.000
Giảm giá!
180.000 170.000
Giảm giá!
160.000 150.000
Giảm giá!
360.000 350.000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
460.000 450.000
Giảm giá!
360.000 350.000
Giảm giá!
460.000 450.000
Giảm giá!
360.000 350.000
Giảm giá!
460.000 450.000
Giảm giá!
160.000 150.000
Giảm giá!
150.000 140.000
Giảm giá!
170.000 160.000
Giảm giá!
Giảm giá!
430.000 420.000
Giảm giá!
240.000 230.000
Giảm giá!
Giảm giá!
360.000 350.000
Giảm giá!
190.000 180.000
Giảm giá!
200.000 190.000
Giảm giá!
170.000 160.000
Giảm giá!
110.000 100.000
Giảm giá!

PHỤ KIỆN GUITAR

EQ Guitar 7545R

350.000 250.000

PHỤ KIỆN GUITAR

EQ Guitar Met B-12

479.000
70.000
Giảm giá!
200.000 120.000
Giảm giá!
190.000 150.000
Giảm giá!
190.000 109.000
Giảm giá!
150.000 109.000
Giảm giá!
220.000 120.000
Giảm giá!
220.000 149.000
Giảm giá!
190.000 150.000
Giảm giá!
250.000 139.000
Giảm giá!
125.000 80.000
Giảm giá!

PHỤ KIỆN GUITAR

EQ Guitar LC-5

750.000 270.000
Giảm giá!
750.000 470.000
Giảm giá!
80.000 49.000
Giảm giá!

PHỤ KIỆN GUITAR

EQ Pickup P-012

300.000 199.000
Giảm giá!
170.000 149.000
Giảm giá!

PHỤ KIỆN GUITAR

Dây đàn Classical Alice A106

70.000 49.000
Giảm giá!
200.000 85.000
Giảm giá!
150.000 100.000
Giảm giá!
150.000 120.000
Giảm giá!
420.000 380.000
Giảm giá!

PHỤ KIỆN GUITAR

Dây đàn Acoustic Romeo R406

200.000 60.000

Đàn Guitar điện

Giảm giá!
3,000.000 2,400.000
Giảm giá!
3,000.000 2,400.000
Giảm giá!
3,000.000 2,400.000
Giảm giá!
3,000.000 2,400.000
Giảm giá!
3,000.000 2,400.000
Giảm giá!
5,500.000 3,600.000
Giảm giá!
5,500.000 3,600.000
Giảm giá!
5,500.000 3,600.000

Trống cAJON

Guitar classic Martinez

Giảm giá!
4,000.000 3,950.000
Giảm giá!
3,500.000 3,450.000
Giảm giá!
8,500.000 8,450.000
Giảm giá!
Giảm giá!
9,000.000 8,950.000
Giảm giá!
6,000.000 5,990.000

Đàn Guitar Ba Đờn